3,650

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสําหรับผู้เริ่มต้น (BASIC 101)

199

E-Book 200 คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในโรงงาน+คำศัพท์ในโรงงานที่เคยรวบรวมไว้

250

E-Book คันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน “常用漢字” คันจิระดับประถม 2 (เล่มที่ 1)

250

E-Book คันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน “常用漢字” คันจิระดับประถม 1