ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสําหรับผู้เริ่มต้น (BASIC 101)

Current Status
Not Enrolled
Price
3650
Get Started

Course Content

บทนำ เฉลยแบบฝึกหัด
บทที่ 1
บทที่ 2 อักษรญี่ปุ่น / การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5 คำช่วยในภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8 การผันคํากริยาและคําคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
1 of 6